Petronille Pedersdatter
(1771-1861)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Morten Pedersen

Petronille Pedersdatter

  • Født: 1771, Egvad, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt 401
  • Ægteskab (1): Morten Pedersen den 24 Apr. 1792 i Arnborg Sogn, Ringkøbing Amt 402
  • Død: 2 Jul. 1861, Skarrild Sogn, Ringkøbing Amt i en alder af 90 år 403
  • Begravet: 7 Jul. 1861, Skarrild Kirkegård 404
Billede

punkttegn  Notater:

Frank Hviid Lauridsen's ane


Billede

Petronille blev gift med Morten Pedersen den 24 Apr. 1792 i Arnborg Sogn, Ringkøbing Amt.402 (Morten Pedersen blev født i 1756 og døde den 7 Jun. 1830 i Skarrild Sogn, Ringkøbing Amt 152.)


punkttegn  Parnotater:

114. Morten Pedersen , født 1756 i Dk, stilling: Husbonde, Selvejerbon de , Gårdbeboer, død 07. juni 1830 i Hesselvig, Skarrild ( aftægtsma nd 79 år), begravet 13. juni 1830 i Skarrild. Vidne til: Karen Mortensda tter #1354 & Ferdinand Christiansen #1353 Gift 30. sep. 1821 Skarri ld kirke. Han blev gift med (1) Johanne Marie Thomasdatter , gift 17 82 i Skarrild kirke (Hammerum folie 20), født 1755 i Dk, død 1791 i Hessel vig, Skarrild, begravet Dom IX Post Trin 17 i Skarrild kirke ( Hammerum 7 5). Han blev gift med (2) Petronille Pedersdatter , gift 24, april 17 91 i Skarrild kirke, født 1771 i Hammerum h.Ringkøbing a. Dk, død 02 ju li 1861 i Hesselvig, Skarrild ( Aftægtskone i Hesselvig 91 år), begravet 0 7. juli 1861 i Skarrild.
Børn:
i Thomas Christen Mortensen , født 1784 i Hesselvig, Skarrild,Ham merum h. Ringkøbing A, døbt Dom 16 post Trin 17 i Skarrild kirke.
ii Peder Christen Mortensen , født 1786 i Hesselvig Skarrild, Hamme rum h. Ringkøbing A, hjemmedøbt 29. okt 1786 i Hesselvig. Fadder: ulæse ligt i kirkebogen.
iii Christen Pedersen , født 1789 i Hesselvig Skarrild,Hammeru m. h. Ringkøbing A., hjemmedøbt 26. marts 1789 i præstegården, fremstill et 10. maj 1789 i Skarrrild kirke, død 07 aug. 1791 i Hesselvig, begrav et 15. aug. 1791 i Skarrild. Hjemmedøbt i præstegården Morten Hesselv ig og Johanne Thomasdatter en Søn Christen , Inger Hansdatter holdt det,
Den 10, maj 1789 Morten Hesselvig
s Christen fremstillet i kirken, Bodil C hristensdatter bar det.
Fadder: Peder ? ,Christen Ødevig
s hustru Mette Byrgesdatter.( folie 12 ).
iv Johanne Marie Mortensdatter , født 1792 i Hesselvig,Skarril d, Hammerum h. Ringkøbing a Dk, hjemmedøbt 05. dec. 1792 i hjemmet, fremst illet 06. jan . 1793 i Skarrild kirke. Bårret til Dåben af Else Gammelga ard, Fadder Peder Gammelgaard, Peder Christianse
s Hustru Mette, Christi an Ødevig, Hans og Maren ? (folie 20).
v Peder Mortensen , født 1794 i Hesselvig Skarrild,Hammeru m. h. Ringkøbing A., hjemmedøbt 15. april 1794 i hjemmet, fremstillet 6. s øndag efter Påsk i Skarrild kirke. Elisabeth Hegelahr bar det, Fadder Ped er Gammelgaard.(folie 23).
57. vi Karen Mortensdatter , født 1796 i Hesselvig,Skarrild, H ammerum h. Ringkøbing a Dk, hjemmedøbt 09. dec. 1796 i præstegaarden i Ska rrild, fremstillet 25. dec. 1796 i Skarrild kirke, religion Lutheran. H un blev gift med Ferdinand Christiansen , gift 30. sep. 1821 i Skarrild ki rke (folie 169).
vii Mette Cathrine Mortensdatter , født 1797 i Hesselvig Skarril d, Hammerum h. Ringkøbing A, hjemmedøbt 07. juni 1797 i Skarrild præstegaa rd, fremstillet 09. juli 1797 i Skarrild kirke. Peder Schou
s kone bar d et, Fadder Peder Gammelgaard Senior og Junior, Svend Ødevig, Peder Christi an Nørgaard,
Peder Schou, Peder Christiansen
s hustru, Peder Gammelgaard
s hustru, Nie ls Hesselvig. ( folie 29). Hun blev gift med Jens Jensen , gift 30. sep. 1 821 i Skarrild kirke.
viii Ellen Kirstine Mortensdatter , født 1799 i Hesselvig Skarril d, Hammerum h. Ringkøbing A, hjemmedøbt 21. feb 1799 i hjemmet, fremstill et 25. marts 1799 i Skarrild kirke, konfirmeret 02 april 1815 i Amborg kir ke. Fremstillet i Kirken 2. Påskedag den 25. marts, Peder Hesselvig
s hus tru bar det. Fadder: Gamle Peder Gammelgaard , Unge Peder Gammelgaard, Ped er Hansen, Peder Christiansen,, Christian Hesselvig, ? Poulsen, Peder Gamm elgaard
hustru, Niels Hesselvig. Hun blev gift med Carsten Pedersen , gi ft 13 juni 1824 i Sønder Felding kirke.
ix Anne Mortensdatter , født 1802 i Hesselvig,Skarrild, Hammer um h. Ringkøbing a Dk, hjemmedøbt 29. jan. 1802 i hjemmet, fremstillet i S karrild kirke, konfirmeret 13. april 1817 i Skarrild kirke. År 1802:Sve nd Ødevig
s hustru bar det, Fadder:Peder gammelgaard,, Peder Schou
s hustr u, Peder Christiansen,Peder Hesselvig
s hustru Ingeborg, ? Rasmussen, Chtr isten Hesselvig, Jens Christiansen,( folie 40 ).
x Peder Christian Mortensen , født 1804 i Hesselvig,Skarrild, Hamm erum h. Ringkøbing a Dk, døbt 22. juli 1804 i Skarrild, fremstillet D om XV post Trin i Skarrild kirke, konfirmeret 13. april 1817 i Skarrild ki rke. År 1804: den 22. juli hjemmedøbt , Fremstillet i kirken , Præstekon en bar det, Fadder: Svend Ødevig, Peder Schou, Peder Gammelgaard, Met te ? , Pauline Hegelahr.
xi Karen Mortensdatter , født 1806 i Hesselvig,Skarrild, Hammer um h. Ringkøbing a Dk, hjemmedøbt 13. sep. 1806 i Præstegaarden, fremstill et 26. okt. 1806 i Skarrild kirke, konfirmeret 14. april 1822 i Skarri ld kirke. År 1806 : Mette H? bar det: Fadder: Peder Gammelgaard, Peder Sc hou, Niels Hesselvig, Johan Herman Hegelahr,og datter Johanne. ( fol ie 52 ).
xii Else Kirstine Mortensdatter , født 1809 i Hesselvig,Skarril d, Hammerum h. Ringkøbing a Dk, hjemmedøbt 05 jan 1809 i Skarrild, fremsti llet 01. marts 1809 i Skarrild kirke. 1809; fremstillet i kirke 1ste mar ts , Else Gammekgaard bar det. Fadder : Peder Gammelgaard, Peder Schou, Me tte Ødevig, Rasmus Hesselvig, Christen Ødevig, Ras mus ? , Maren Hegelahr.(folie 56).
xiii Elisabeth Masine Mortensdatter , født 1811 i Hesselvig,Skarr ild, Hammerum h. Ringkøbing a Dk, hjemmedøbt 11. feb. 1811 i Præstegaarde n, fremstillet 15. april 1811 i Skarrild kirke, død 1812 i Skarrild, begra vet 05. april 1812 i Skarrild. År 1811, den 11 feb. døbt i Præstegaarde n, 10. barn af disse forældre, hvor alle 10 er levende , fremstillet i kir ken 2. Påskedag.
Jacob Christiensens kone bar det.
Fadder: Jacob Christensen, Peder Gammelgaard og Søn Terkel Pedersen,
Malene Hesselvig, Maren Pedersdatter af Scaue.
xv Lisbeth Masine Mortensdatter , født 1813 i Hesselvig,Skarril d, Hammerum h. Ringkøbing a Dk, hjemmedøbt 05. juni 1813 i Skarrild præste gaard, fremstillet 18. juli 1813 i Skarrild kirke, begravet 30. marts 18 14 i Skarrild. Søsteren Johanne Marie bar det, Fadder: Peder Schou, Chris ten Helgård og hustru, Svend Ødevig
s kone og datter,Peder Nielsen, Ing er Cathrine ? , Peder Rasmus Schou
s datter Bodil Cathrine og Søn , Ib Ped er Schou
s Søn Ole.
'30 Marts 1814 begravede Morten Hesselvig´s Datter Lisbeth Masine, som v ar døbt 5. juni 1813
Petri 1, 25 - 25 Al menneskets herlighed --- vedbliver til evighed.

115. Petronille Pedersdatter , født 1771 i Hammerum h.Ringkøbing a. D k, død 02 juli 1861 i Hesselvig, Skarrild ( Aftægtskone i Hesselvig 91 år ), begravet 07. juli 1861 i Skarrild. 1791, den 12 Januar trolovet i Gamm elgaard, Enkemand Morten Pedersen i Hesselvig og Pigen Petronille Pedersda tter viede den 24. april 1791. Ved børnenes dåb nævnes hun til tider , s om Pernille.Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 8 Jul. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hnpeder@hansnp.dk